Grunnopplæring prosjektledelse

Dato:
12. september 2022 12.00 - 15.00
Sted:
Nettmøte - Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Nav-kontor i Innlandet, Rogaland , Vestfold og Telemark og Møre og Romsdal som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene og skjønnsmiddelprosjekter som får direkte invitasjon. Både prosjekteier og innehavere av prosjektstillinger kan delta.
Påmeldingsfrist:
5. september 2022 00.00

Statsforvalterne i Innlandet, Rogaland, Vestfold og Telemark og Møre og Romsdal inviterer til webinar om prosjektledelse - grunnopplæring. Dette er for prosjekter som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav, samt skjønnsmiddelprosjekter på sosialområdet.

Publisert 06.07.2022

Hvordan lede et tilskuddsprosjekt?

Vi ønsker å bistå Nav-kontor som mottar tilskuddsmidler med å gjennomføre og håndtere prosjektene sine på best mulig måte.

Om kursholder og kurset:

Torgeir Skyttermoen som er førstelektor i prosjektledelse ved Handelshøyskolen, OsloMet, samt faglig leder for School of Management, vil snakke om hvordan gå fra idé til implementering. Han har hatt fagansvaret for prosjektledelsesfaget i over 20 år og har også lang erfaring med praktisk prosjektledelse. Webinaret er praktisk rettet, slik at det er lagt opp til både presentasjon fra foredragsholder og aktivitet fra deltakerne.

Praktisk informasjon:
Webinaret vil foregå på  Microsoft Teams. 

Påmelding fra alle fire fylker skal skje på nettsidene til Statsforvalteren i Innlandet. Lenke finner du under Lenker på høyre side.

Kurset er gratis.

Dato:
12. september 2022 12.00 - 15.00
Sted:
Nettmøte - Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Nav-kontor i Innlandet, Rogaland , Vestfold og Telemark og Møre og Romsdal som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene og skjønnsmiddelprosjekter som får direkte invitasjon. Både prosjekteier og innehavere av prosjektstillinger kan delta.
Påmeldingsfrist:
5. september 2022 00.00