Hvordan snakke med brukere og pasienter om alkoholbruk?

Dato:
22. august 2022 10.00 - 23. august 2022 15.15
Sted:
Scandic Park, Sandefjord
Arrangør:
Korus-Sør, Statsforvalteren i Agder og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, sykehusene i regionen, samt NAPHA og RVTS
Målgruppe:
Ledere, sykehuspersonell, leger, legevakt, sykehjem, hjemmetjeneste, NAV

På konferansen vil det bli innlegg fra ulike sykehus og fastleger som har erfaringer med tematikken. Påmeldingsfrist er 1. juli 2022.

Publisert 23.05.2022

Vi vet i dag at alkoholbruk er en medvirkende faktor til innleggelse under hver fjerde sykehusbehandling. I tillegg er alkoholbruk og misbruk et stadig økende problem for ulike primærhelsetjenester ute i kommunene.

Imidlertid opplever mange i tjenestene det som utfordrende å  tematisere «vanlig» bruk og misbruk uten å moralisere eller snakke om avhengighet. Gjennom denne konferansen over to dager vil vi derfor belyse:

Når og hvordan bør vi snakke med pasienter og brukere på sykehus og i kommunen om alkoholbruk?


Konferansen arrangeres i samarbeid med Statsforvalteren i Agder og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, sykehusene i regionen, samt NAPHA og RVTS.

Det er gratis å delta, men ved overnatting tilkommer en avgift på 700 kroner.

Les mer om konferansen og meld deg på på Korus-sør sin nettside.

Dato:
22. august 2022 10.00 - 23. august 2022 15.15
Sted:
Scandic Park, Sandefjord
Arrangør:
Korus-Sør, Statsforvalteren i Agder og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, sykehusene i regionen, samt NAPHA og RVTS
Målgruppe:
Ledere, sykehuspersonell, leger, legevakt, sykehjem, hjemmetjeneste, NAV