Lovsamling

Dato:
21. oktober 2021 09.30 - 11.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvalting i Vestfold og Telemark
Påmeldingsfrist:
19. oktober 2021 08.00

Vi inviterer til kompetansesamling på Teams torsdag den 21. oktober 2021 frå kl. 09.30 – 11.30.

Publisert 06.09.2021

Tema for samlinga:

Nytt i rundskriv om jordlov og konsesjonslov

Behandling av saker om nedsett konsesjonsgrense

Nye regler om landbrukseigedom i dødsbu

Landbruksomgrep og hestehald

Diverse avklaringar frå Landbruksdirektoratet og departementet

 

Målgruppe for samlinga er tilsette i kommunane i Vestfold og Telemark. Samlinga vert arrangert elektronisk på Teams.

Dato:
21. oktober 2021 09.30 - 11.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvalting i Vestfold og Telemark
Påmeldingsfrist:
19. oktober 2021 08.00