Fagsamling skogbruk

Dato:
23. september 2021 10.00 - 15.30
Sted:
Håkådalen, Tinn kommune
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Skogbruksansvarlege i kommunane i Vestfold og Telemark
Påmeldingsfrist:
21. september 2021 10.00

Kompetansesamling for skogbrukssjefane i Vestfold og Telemark

Publisert 03.09.2021

Heile programmet gjeng føre utandørs, hugs gode klede og noko å sitje på!

Tema for dagen: Skogsvegar og skredfare, forynging og skjøtsel av skog, vernskog o.a

Sjå program her

Dato:
23. september 2021 10.00 - 15.30
Sted:
Håkådalen, Tinn kommune
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Skogbruksansvarlege i kommunane i Vestfold og Telemark
Påmeldingsfrist:
21. september 2021 10.00