AVLYST - Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis - laget rundt barnet og eleven - Gratis webinar

Dato:
15. juni 2021 13.00 - 14.30
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Utdanningsdirektoratet
Målgruppe:
Ansatte i skole, barnehage, SFO og PTT

Barnehagen og skolen er viktige arenaer for å forebygge, oppdage og følge opp ulike utfordringer som barn og elever møter i hverdagen. Et godt lokalt støttesystem rundt barna og lærerne er viktig for å få til et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud for barn og unge. 

Publisert 27.05.2021

For å støtte ansatte, ledere og eiere i barnehage, skole og PPT i arbeidet skal Utdanningsdirektoratet holde flere webinarer med ulike temaer knyttet til kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Dette webinaret handler om laget rundt barnet og eleven i barnehager og skoler. Lars Aril Myhr vil presentere temaet, og besvare spørsmål knyttet til dette. Forandringsfabrikken vil presentere elevenes stemme og hva som skal til for å lykkes i arbeidet.

Webinaret er avlyst. 

Dato:
15. juni 2021 13.00 - 14.30
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Utdanningsdirektoratet
Målgruppe:
Ansatte i skole, barnehage, SFO og PTT