Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Webinar i offentlig helsearbeid for leger i spesialisering del 1 (LIS1)

Legg til i egen kalender
Dato:
14. april 2021 08.30 - 22. april 2021 12.45
Sted:
Teams
Arrangør:
Helse- og omsorgsavdelingen
Målgruppe:
Leger i spesialisering del 1 i kommunene i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren inviterer til webinar i offentlig helsearbeid for LIS1 som har stilling i kommunenene i Vestfold og Telemark dette halvåret. 

Publisert 26.03.2021

Hensikten med kurset er å gi en innføring i kommunehelsetjenestens samfunnsmedisinske problemstillinger, om lovverk og lovanvendelse.

Smitteverntiltakene som for tiden gjelder i Vestfold og Telemark gjør at vi har måttet legge opp kurs i offentlig helsearbeid som et webinar, fordelt over 3 dager. Erfaringene fra tidligere webinar viser at det er krevende å sitte en hel arbeidsdag. Webinarene har derfor kortere varighet enn et tradisjonelt fysisk oppmøtekurs. Sammen med nettkurs og selvstudier vil vi imidlertid dekke de nødvendige læringsmålene.

Det er sendt egen invitasjon og møteinnkalling i Teams til deltakerne, derfor er det ikke behov for påmelding.

Program webinar i offentlig helsearbeid 14., 21. og 22. april 2021

Onsdag 14. april

08.30-09.15        Helselovgivingen                     Kristiane Tjølsen, Statsforvalteren

09.30-09.15        Helselovgivingen                     Kristiane Tjølsen

12.00-12.45        Førerkortforskriftene                Mats Foshaug, Statsforvalteren

13.00-13.45        Førerkortforskriftene                Mats Foshaug


Onsdag 21. april

08.30-09.15        Helselovgivingen                       Kristiane Tjølsen

09.30-09.15        Helselovgivingen                       Kristiane Tjølsen

12.00-12.45        Lov om psykisk helsevern          Irmeli Øistad/Steinar Planting

13.00-13.45        Lov om psykisk helsevern          Irmeli Øistad/Steinar Planting


Torsdag 22. april

08.30-09.15        Overdiagnostikk og overbehandling, Gisle Roksund, fastlege Skien

09.30-10.15        Smittevern                Andreas Thunes, fastlege Holmestrand

12.00-12.45        Rusbehandling           Eli Mette Fallmyr

Legg til i egen kalender
Dato:
14. april 2021 08.30 - 22. april 2021 12.45
Sted:
Teams
Arrangør:
Helse- og omsorgsavdelingen
Målgruppe:
Leger i spesialisering del 1 i kommunene i Vestfold og Telemark