Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kompetansesamling om kantsoner og tiltak i vassdrag

Legg til i egen kalender
Dato:
15. april 2021 09.00 - 13.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvalting, faglaga i Vestfold og Telemark, NLR Viken og NLR Østafjells
Påmeldingsfrist:
13. april 2021 23.59

Vi inviterer til kompetansesamling om skjøtsel og tiltak i vassdrag.

Publisert 04.02.2021, Oppdatert 26.03.2021

Det blir foredrag frå NVE, NIBIO, Fylkeskommunen, Miljøavdelingen og Landbruksavdelinga hos Statsforvaltaren.

Tema på samlinga vil være:

  • § 11 i vassressurslova
  • Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag
  • Forvalting av SMIL-tilskot til desse tiltaka
  • Avveiing av miljøomsyn og omsyn til matproduksjon

Faglaga i Vestfold og Telemark, NLR Viken og NLR Østafjells er invitera.

Det blir ein oppfølgjande samling der vi er ute i vassdraga i løpet av hausten (viss korona-situasjonen tillèt det).

Påmelding Kompetansesamling om kantsoner og tiltak i vassdrag 15. april

Legg til i egen kalender
Dato:
15. april 2021 09.00 - 13.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvalting, faglaga i Vestfold og Telemark, NLR Viken og NLR Østafjells
Påmeldingsfrist:
13. april 2021 23.59