Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Invitasjon til digitalt kontaktmøte for kommunale skoleeigarar

Legg til i egen kalender
Dato:
22. april 2021 10.00 - 14.00
Sted:
Digitalt på teams
Arrangør:
Oppvekstavdelinga
Målgruppe:
Kommunale skoleeigarar i Vestfold og Telemark samt USN, Læringsmiljøsenteret, Utdanningsforbundet og KS

Oppvekstavdelinga hos Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark inviterar til digitalt kontaktmøte.

Publisert 19.03.2021

Foreløpig skisse til program:

 • Skoledrift i ei koronatid – innledning ved direktør Kari Evensen
 • Lokal kompetanseutvikling i skolen
  • Retningsliner for tilskotsordninga
  • Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og vidaregåande skole
  • Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderande praksis
 • Barnevernsreforma – ei oppvekstreform der skolen står sentralt
 • Tilsynserfaringar og anna om regelverket
 • Skolemiljø – Statsforvaltarens erfaringar frå håndhevingsordninga
 • Standpunktvurdering
  • Situasjonen våren 2021
  • Behandling av standpunktklagar

Detaljert program med tider sendast ut etter påske.

Meld gjerne inn tema/problemstillingar dykk ønskjer tatt opp.

Det sendast snart ut ei eigen kalenderinvitasjon til dei vi har registrert som kommunenes skoleeierrepresentantar. Dykk vurderar sjølv kven andre på skoleeigarnivået invitasjonen skal videresendast til. Vi håper kommunene er representert med 2-3 personar.

Legg til i egen kalender
Dato:
22. april 2021 10.00 - 14.00
Sted:
Digitalt på teams
Arrangør:
Oppvekstavdelinga
Målgruppe:
Kommunale skoleeigarar i Vestfold og Telemark samt USN, Læringsmiljøsenteret, Utdanningsforbundet og KS