Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Lovsamling

Legg til i egen kalender
Dato:
20. april 2021 09.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Tilsette i kommunane i Vestfold og Telemark
Påmeldingsfrist:
19. april 2021 08.00

Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom og Eigenfråsegn om konsesjonsfridom i kommunar med nedsett konsesjonsgrense - nye skjema

Vi inviterer til kompetansesamling om utfylling av nye skjema tysdag den 20. april 2021 frå kl. 09.00 – 11.00.

Publisert 04.02.2021

Målgruppe for samlinga er tilsette i kommunane i Vestfold og Telemark. Samlinga vert arrangert elektronisk på Teams.

Kom gjerne med innspel om konkrete problemstillingar de ynskjer at vi skal ta opp under samlinga.

Påmelding

Legg til i egen kalender
Dato:
20. april 2021 09.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Tilsette i kommunane i Vestfold og Telemark
Påmeldingsfrist:
19. april 2021 08.00