Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Vold i nære relasjonar - webinar

Legg til i egen kalender
Dato:
12. mars 2021 10.00 - 15.00
Sted:
Digitalt møterom: 990863
Arrangør:
STHF i samarbeid med SSHF, SIV, KoRUs Sør, NAPHA og Statsforvalteren
Målgruppe:
Ansatte i sykehus, behandlingsinstitusjoner og kommuner i Agder, Vestfold og Telemark

Webinaret er del 3 av 4 i ei kursrekke om rus og behandling. Det er inga kursavgift eller påmelding. Men antall plassar i det digitale møterommet er avgrensa til 150. Først til møllaprinsippet gjeld.

Publisert 17.02.2021

Les invitasjonen her.

Legg til i egen kalender
Dato:
12. mars 2021 10.00 - 15.00
Sted:
Digitalt møterom: 990863
Arrangør:
STHF i samarbeid med SSHF, SIV, KoRUs Sør, NAPHA og Statsforvalteren
Målgruppe:
Ansatte i sykehus, behandlingsinstitusjoner og kommuner i Agder, Vestfold og Telemark