Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Nettseminar for foresatte - retten til samiskopplæring

Legg til i egen kalender
Dato:
11. mars 2021 19.00 - 20.30
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag
Målgruppe:
Foresatte til elever i grunnskolen og elever i videregående skole med rett til samiskopplæring.

Elevar har lovfesta rett til samisk språkopplæring i heile landet. Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag tilbyr foresatte til elevar i grunnskulen og elevar i vidaregåande skule eit nettkurs som handlar om den lovfesta retten til dette.

Publisert 05.02.2021

Elevar med samisk bakgrunn har lovfesta rett til samisk språkopplæring i grunn- og vidaregående skule uansett kor dei bor i landet. Dette gjeld nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk som er dei tre offisielle samiske språkene i Norge.

Statsforvaltarne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag tilbyr foresatte til elevar i grunnskolen og elevar i videregående skule eit nettkurs som handlar om den lovfesta retten til samisk språkopplæring. 

Lenke til meir informasjon og påmelding.  

Legg til i egen kalender
Dato:
11. mars 2021 19.00 - 20.30
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag
Målgruppe:
Foresatte til elever i grunnskolen og elever i videregående skole med rett til samiskopplæring.