Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kompetansesamling om SMIL, drenering, tiltak i beitefelt og erstatning avlingsskade

Legg til i egen kalender
Dato:
10. mars 2021 09.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Målgruppa for samlinga er tilsette i kommunane, dei regionale aktørane i næringsorganisasjonane og landbruksrådgjevinga.
Påmeldingsfrist:
8. mars 2021 08.00

Vi inviterer til kompetansesamling om SMIL, drenering, tiltak i beitefelt og erstatning avlingsskade. Målgruppa for samlinga er tilsette i kommunane, dei regionale aktørane i næringsorganisasjonane og landbruksrådgjevinga. 

Publisert 04.02.2021

Program:

Bruken av midlar i 2020 og rammer for 2021.

Meir detaljert program vil kome nærare tidspunkt for samlinga.

 

Kom gjerne med innspel om de har konkrete problem de ynskjer at vi skal ta opp under samlinga.  

Samlinga vert digital, og ho vert gjennomført på Teams.

Påmelding - SMIL, drenering, tiltak i beitefelt og erstatning avlingsskade

Legg til i egen kalender
Dato:
10. mars 2021 09.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Målgruppa for samlinga er tilsette i kommunane, dei regionale aktørane i næringsorganisasjonane og landbruksrådgjevinga.
Påmeldingsfrist:
8. mars 2021 08.00