Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kompetansesamling om evaluering av RMP-tilskot i 2020

Legg til i egen kalender
Dato:
3. mars 2021 09.00 - 12.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvalting, faglaga i begge dei to gamle fylka, NLR Viken og NLR Østafjells
Påmeldingsfrist:
1. mars 2021 23.59

Vi inviterer til kompetansesamling om evaluering av regionalt miljøtilskot i jordbruket 2020 og tar imot innspel til tiltak og vilkår for 2021.

Publisert 04.02.2021

Tema på samlinga vil være:

  • Gjennomgang og evaluering av tiltaka i 2020
  • Ynska endringar av vilkår for tiltaka
  • Dei nye erosjonsrisikokarta og ny fylkesfordeling av samla ramme
  • Klimarådgjeving blir nytt tiltak i 2021
  • Kommunes to representanter i RMP-gruppa
  • Informasjon om prosess og tidsskjema for RMP-tilskot 2021

Faglaga i begge dei to gamle fylka, NLR Viken og NLR Østafjells er invitera.

Frå regional forvaltning møter Landbruks-, Miljø- og Kulturminneforvaltinga.

Påmelding - evaluering av RMP-tilskot i 2020

Legg til i egen kalender
Dato:
3. mars 2021 09.00 - 12.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvalting, faglaga i begge dei to gamle fylka, NLR Viken og NLR Østafjells
Påmeldingsfrist:
1. mars 2021 23.59

Kontaktpersoner