Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Internkontroll i kommunane del 2 – skogbruk

Legg til i egen kalender
Dato:
5. mars 2021 09.00 - 11.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal skogforvalting i Vestfold og Telemark
Påmeldingsfrist:
3. mars 2021 08.00

Innføring i internkontroll vert gitt i kompetansesamling 19. februar og er grunnlag for denne kompetansesamlinga, som rettar seg mot skogbruk. 

Publisert 15.02.2021

Vi ønsker å legge til rette for at kommunane kan dele gode idéar og arbeide saman om rutinar og system for internkontroll.

Program for møtet kjem seinare.

Påmelding - Internkontroll skogbruk

Legg til i egen kalender
Dato:
5. mars 2021 09.00 - 11.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal skogforvalting i Vestfold og Telemark
Påmeldingsfrist:
3. mars 2021 08.00