Fagdag IPLOS og KPR

Dato:
30. november 2020 12.00 - 14.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Helsedirektoratet
Målgruppe:
Helsepersonell som jobbar med tenester som skal rapporterast til KPR, leiararar i helse- og omsorgstenesten, KPR-IPLOS-kontaktpersonar og andre interesserte

Fagdagen til Helsedirektoratet om kommunalt pasient- og brukarregister (KPR) og IPLOS blir i år gjennomført som webinar.

Publisert 20.11.2020

Program (kjem seinare) og påmelding finn du på  https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/fagdag-kommunalt-pasient-og-brukerregister-kpr--iplos-2020-webinar.

Seminaret er gratis, men krev påmelding. 

Dato:
30. november 2020 12.00 - 14.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Helsedirektoratet
Målgruppe:
Helsepersonell som jobbar med tenester som skal rapporterast til KPR, leiararar i helse- og omsorgstenesten, KPR-IPLOS-kontaktpersonar og andre interesserte

Kontaktpersoner