Erfaringskonferanse for kommunar som har fått prosjektmidlar i 2020

Dato:
26. november 2020 09.00 - 11.00
Sted:
Digital konferanse
Arrangør:
Oslo universitetssykehus, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunar som har fått tilskot, kommuner som ynskjer å søke om tilskot for 2021

I samarbeid med Oslo universitetssykehus, Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Helse Sør-Øst inviterar vi prosjektleiarar, leiarar og andre aktuelle aktørar til erfaringskonferanse 26. november 2020.

Publisert 17.08.2020

I år er det 35 prosjekt fordelte på 24 kommunar i Helseregion Sør-Øst som har fått tilskot frå Helsedirektoratet til å heve kompetansen innan lindrande behandling og omsorg ved livets slutt.

Kommunar som ynskjer å søkje midlar i 2021 er og velkomne til å delta. 

Dato:
26. november 2020 09.00 - 11.00
Sted:
Digital konferanse
Arrangør:
Oslo universitetssykehus, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunar som har fått tilskot, kommuner som ynskjer å søke om tilskot for 2021