Grønt Partner AS – Søknad om tillatelse etter forurensningsloven for produksjon av potetprodukter

Høringsfrist:
4. april 2024

Grønt Partner AS søker om tillatelse etter forurensningsloven for ny fabrikk, for produksjon av potetprodukter på Hegdal Industriområde i Larvik.

Publisert 29.02.2024

Grønt Partner AS skal flytte sin produksjon fra Hedrumsveien i Kvelde til Hegdal Industriområde i Larvik. De søker om tillatelse etter forurensningsloven for utslipp fra produksjon av ca. 3 500 tonn ferdigvare (kjølte sousvide poteter og råskrelte poteter) basert på ca. 8000 råvare av potet. Prosessavløpsvannet skal slippes på det kommunale renseanlegget Lillevik.

Søknadsdokumentene finner du under «dokumenter» i menyen til høyre.

 

Eventuelle merknader til søknaden kan du sende innen 04.04.23 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no