Høring av verneplaner for skog i Sandefjord og Porsgrunn kommuner

Høringsfrist:
3. juni 2023
Edellauvskog i Skørsåsane. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Edellauvskog i Skørsåsane Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Statsforvalteren sender på høring verneplaner med forslag til verneforskrift og vernekart for tre skogområder i Sandefjord og Porsgrunn kommuner.

Publisert 03.04.2023

Områdene som sendes på høring er:

  • Flata i Porsgrunn kommune
  • Kulerødvannet i Sandefjord kommune
  • Skørsåsane i Sandefjord kommune

De tre områdene er tilbudt av private grunneiere, samt Sandefjord kommune, etter ordningen for frivillig vern.

 

Frist for merknader til høringen er 3. juni og eventuelle merknader sendes til:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, fortrinnsvis på e-post til vårt postmottak; sfvtpost@statsforvalteren.no.