Søknad om ny utslippstillatelse for Prestestranda renseanlegg

Høringsfrist:
1. april 2020

Drangedal kommune søker om ny tillatelse for utslipp fra utvidet og rehabilitert renseanlegg ved Prestestranda.

Publisert 04.02.2020

Drangedal kommune ønsker å utvide Prestestranda renseanlegg for å ta i mot avløpsvann fra nye boliger, nytt hyttefelt ved Toke, eksisterende hytter samt mottak av prosessavløpsvann fra Holte Gård.

Anlegget vil bygges om til et biologisk anlegg, med kapasitet inntil 4000 pe (personekvivalenter).

 

Eventuelle uttalelser bes oversendt innen 01.04.2020 til:

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til fmvtpost@fylkesmannen.no.