E-læringskurs om likestilling, inkludering og mangfold

Introduksjonskurset er nyttig for ansatte og ledere i kommunene og i andre offentlige virksomheter, og tar utgangspunkt i lovpålagte oppgaver.

Publisert 15.03.2024

I kurset lærer du hva likestilling og diskriminering er, og hvordan fokus på likestilling, mangfold og inkludering kan heve kvaliteten og treffsikkerheten i arbeidet som gjøres i kommuner og fylkeskommuner.

Gjennom refleksjonsoppgaver, filmer, intervjuer og samtalemateriell skal de nye e-læringskursene gi ansatte og ledere praksisnære eksempler og hjelp til å bruke «likestillings- og mangfoldsbriller» i egen hverdag, uavhengig av fagområde og sektor.

Kurset varer 45 minutter, men det er mulig å dele det opp. Filmer og refleksjonsoppgaver fra kurset er også tilgjengelig for bruk i egen kompetanseutvikling. 

Lovpålagte oppgaver

Kurset tar utgangspunkt i det offentliges lovpålagte oppgaver til å jobbe med likestilling, inkludering og mangfold i tjenester, forvaltning og planlegging. Les mer om plikten til å jobbe med likestilling her:

https://www.bufdir.no/fagstotte/produkter/aktivitets__og_redegjorelsesplikt_for_offentlige_myndigheter/

Se opptak av den nasjonale likestillingskonferansen

E-læringskurset ble lansert under regjeringens nasjonale likestillingskonferanse “Likestilte og bærekraftige lokalsamfunn”. Se opptak fra konferansen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/invitasjon-til-nasjonal-likestillingskonferanse-2024/id3021352/

E-læringskurset er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i samarbeid med KS, med faglige bidrag fra Likestillingssenteret, Likestillingssenteret KUN, Senter for likestilling ved Universitetet i Agder og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.