Folkehelseopplysningskampanjen - Ingen å miste

Hovedbudskapet i kampanjen er "Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv". Den gjennomføres i perioden fra 15. oktober til 30. november i vår region.  

Publisert 03.10.2023

Forskning viser at et flertall av de som tar sitt eget liv har vært i kontakt med fastlegen sin det siste året før de døde. Fastlegen har derfor en viktig rolle i å fange opp og hjelpe personer som har selvmordstanker.

Det er laget et e-læringskurs i selvmordsrisikovurdering for allmennleger. Kurset er gratis og åpent tilgjengelig fra denne lenke www.selvmordsrisikovurdering.no 

Det er Helsedirektoratet og RVTS Sør, Nasjonalt senter for selvmordsforebygging og regionale aktører som står bak kampanjen. Kampanjen retter seg mot befolkningen over 18 år med mål om at flere skal søke hjelp ved selvmordstanker og psykiske vansker som kan øke selvmordsfaren. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.