Utgifter til fertilitetsbehandling og til etablering for flyktninger

Arbeids- og velferdsdirektoratet har uttalt seg om to problemstillinger, som handler om henholdsvis dekning av utgifter til fertilitetsbehandling og utgifter til etablering for flyktninger.

Publisert 11.09.2023

Direktoratet svarer opp to spørsmål fra Statsforvalteren i Rogaland.

Det ene spørsmålet gjelder om egenandel til fertilitetsbehandling er å anse som «nødvendig livsopphold» etter sosialtjenesteloven § 18. Direktoratet konkluderer med at kommunene ikke har plikt til å dekke utgifter til slik type behandling.  

Det andre spørsmålet gjelder om økonomisk stønad til etablering for flyktninger må hjemles i sosialtjenesteloven, eller om det kan hjemles i et eget kommunalt reglement som er vedtatt i kommunestyret. I svaret viser direktoratet til at kommunene har stor valgfrihet knyttet til hvordan tilbudet til den enkelte flyktning skal utformes i den 5-årige tilskuddsperioden. Direktoratet presiserer likevel at alle søknader etter sosialtjenesteloven må realitetsbehandles av NAV-kontoret.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.