Uforsvarlig behandling ved Notodden sykehus

Tre av femten pasienter fikk uforsvarlig behandling i akuttmottaket ved Notodden sykehus, men vi kjenner ikke til at dette har påført disse pasientene noen varig skade. Det viser et tilsyn Statsforvalteren har hatt med akuttmottaket.

Publisert 25.09.2023

- De fleste pasientene fikk forsvarlig behandling og overvåking, sier fylkeslege Sigmund Skei.

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med akuttmottaket ved Sykehuset Telemark HF, Notodden 30. mai. Tilsynet ble gjennomført fordi Statsforvalteren de siste par årene har hatt flere tilsynssaker enn forventet ved dette sykehuset. Fylkeslegen har gått igjennom journalene til 15 akuttinnlagte pasienter fra februar.

Problemer med rekruttering
Ved Notodden sykehus tas det imot 7 til 13 akuttpasienter per døgn. Sykehuset strever med å rekruttere leger og har flere ubesatte stillinger, og mindre erfarne leger har vakter ved sykehuset.

- Sykehuset ga sprikende opplysninger om hvor lang tid pasientene hadde måttet vente før de ble hastegradsvurdert og undersøkt av lege, sier fylkeslege Sigmund Skei.

Må rette opp svakheter
Pasientene ble overvåket kontinuerlig med måling av blant annet blodtrykk og puls, men akuttmottaket ved sykehuset har forbedringspunkter med å følge egne prosedyrer for å kunne vurdere om pasientene blir dårligere. Det er også behov for at akuttmottaket blir bedre til å følge med på pasientenes grad av våkenhet og vurdering av smertebehandlingen som ble gitt.

Statsforvalteren ber sykehuset arbeide for å rette opp de svakhetene som ble avdekket ved tilsynet og rapportere tilbake til Statsforvalteren.

Endelig rapport fra stikkprøvetilsynet ved Notodden sykehus finner du i boksen "Dokumenter". 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.