Webinarer - boligsosialt arbeid

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Agder og Husbanken sør inviterer til webinarer høsten 2023

Publisert 14.07.2023

Tidspunkt

Mandag 2. november: Tema er utsatte barnefamilier

Mandag 9. november: Tema er rus og psykisk helse

Mandag 16. november: Tema er ny boligsosial lov knyttet til boligsosiale hensyn i plan

Webinarene vil ha en varighet på inntil 2 timer, fra 09:00 til 11:00.

Program

Vi jobber med programmene og regner med at det er klart i slutten av august.

Påmelding

Påmelding til konferansen vil åpne så snart alt er klart etter ferien - følg med på Husbanken.no/arrangementer.

Webinarene er gratis.

Målgruppe

Alle i Agder, Vestfold og Telemark som arbeider innenfor:

  • NAV
  • boligsosialt arbeid
  • kommunalt planarbeid
  • sosialt arbeid
  • barneverntjenesten
  • flyktningtjenesten
  • frivillige og brukerorganisasjoner
  • helse- og omsorgstjenesten

Formål

Gi innsikt i ulike tilnærminger for å hjelpe ulike målgrupper til å få et trygt og varig hjem – ny kunnskap, kompetanse- og erfaringsutveksling på tvers av fagområder.

Vi vil få innlegg fra kompetansemiljø og kommuner som har gjort seg erfaringer i det boligsosiale arbeidet.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.