Turnuskandidater i fysioterapi inntok den hvite by ved Skagerrak

Deltakere på kurs i offentlig helsearbeid april 2022
Deltakere på kurs i offentlig helsearbeid april 2022 Foto: Ingun Fitje Selim, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Femten turnusfysioterapeuter fra kommuner i vår region og fra Agder, inntok Risør i nydelig vårvær. Vi samarbeider med Statsforvalteren i Agder om å arrangere kurs i offentlig helsearbeid. 

Publisert 06.05.2022

Siden to regioner samarbeider om kurset, deltok kandidater fra Flekkefjord i vest til Færder i øst. Det viktigste formålet med disse kursene er å formidle lovgivning som er sentral for fysioterapeuters yrkesutøvelse i kommunen, spesielt bestemmelsene i lov om helsepersonell og helse- og omsorgstjenesteloven. Hele første kursdag ble viet dette temaet.

Dag to ble innledet av to enhetsledere fra Risør kommune, som har fysioterapeuter ansatt i sin enhet, for å vise at man er en del av en større kommunal helhet. Videre var temaene hentet fra forskjellige deler av kommunehelsetjenesten der fysioterapeuter jobber, for å gi et innblikk i deres hverdag og i hvor store variasjonsmuligheter som finnes i en kommune. Det ble slått slag både for å jobbe med barn og eldre, videre at man kan jobbe i store og små kommuner.

Det ble også tid til en rusletur opp til Risørflekken og i Urheia, der utsikten utover Risørs skjærgård var formidabel på denne flotte dagen.

Evalueringen viste at kandidatene hadde fått med seg nyttig kunnskap videre på veien mot et yrkesliv i fysioterapiens tjeneste. Vi ønsker lykke til med resten av turnustjenesten, jobbsøking og karrierevalg!

Statsforvalteren har i oppdrag å opprette og godkjenne turnusplasser for fysioterapeuter i fylket, og Vestfold og Telemark har for tiden ni kommuner med turnuskandidater. Det er imidlertid behov for at flere kommuner oppretter turnusplasser for fysioterapeuter. Staten gir økonomisk tilskudd for disse stillingene på lik linje med andre kommunale fysioterapeutstillinger, så kommunene får mye helsetjeneste for pengene i tillegg til å bidra til kompetanseutvikling.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner