Frist for å få nytt førerkort ved behandlingskrevende diabetes

Personer med diabetes som behandles med blodsukkersenkende legemidler, må innen 1. januar 2023 levere helseattest for å få nytt førerkort med begrenset varighet.

Publisert 12.04.2021

Personer med diabetes som behandles med blodsukkersenkende legemidler, må innen 1. januar 2023 levere helseattest for å få nytt førerkort med begrenset varighet.

Dette gjelde diabetikere som allerede har et førerkort uten begrenset varighet. Vedkommende må oppsøke fastlegen for å få ny helseattest. Helseattesten skal begrenses til maksimum 5 år for førerett i gruppe 1 og maksimum 3 år for førerett i gruppe 2 og 3. Helseattesten skal leveres eller sendes til Statens vegvesen. Vegmyndigheten vil deretter utstede førerkort med den varighet som er angitt i attesten.  

Legen skal ikke sende melding til Statsforvalteren om pasienter som starter opp eller bruker blodsukkersenkende legemidler.

"Vanlig varighet" på et førerkort er 15 år i førerkortgruppe 1 og 5 år i førerkortgruppe 2 og 3. Dersom en person har en helsesvekkelse, så kan legen angi kortere varighet på helseattesten.

Helseattest utstedes vanligvis av pasientens fastlege. Det kreves alltid helseattest ved førstegangserverv og fornyelse av førerkort. 

Les mer om gyldighetstid for førerkort i gruppe 1, 2 og 3 i Forskrift om førerett.

Fra Helsedirektoratet sin førerkortveileder (diabetes):

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveileder/diabetes-30-32#generelt-helsekrav-diabetes-praktisk