Tros- og livssynssamfunn

Oppdatert 15.08.2023

Tros- og livssynssamfunn kan kreve tilskudd fra staten. Trossamfunnsloven stiller krav om minst 50 tilskuddstellende medlemmer. Nye tros- og livssynssamfunn må registrere seg før de kan motta tilskudd. Alle samfunnene skal bruke den digitale løsningen til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskudd, m.m. Fristen for å kreve tilskudd er 1. mars hvert år. 

Satsen som brukes for å beregne statstilskuddet til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1419 kroner per medlem. 

  • Statsforvalteren i Oslo og Viken behandler alle saker som gjelder samfunn i Oslo og Viken.
  • Saker som gjelder tros- og livssynssamfunn med adresse utenfor Oslo og Viken, blir behandlet hos Statsforvalteren i Agder.

Frist for å sende inn årsrapport og regnskap er 10. april.

Se mer informasjon om ordningen og bruk av den digitale løsningen.

Vis mer

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 25.06.2021

Forsinka utbetaling av av tilskot til trussamfunn

Vanlegvis blir tilskot til tros- og livssynssamfunn utbetalt rundt St. Hans, men i år er utbetalingane dessverre forsinka.


Publisert 20.10.2020

Ny lov om trudoms- og livssynssamfunn

Antallskrav for registrering og tilskot, samanslåing av trudoms- eller livssynssamfunn, organisasjonsnummer.


Publisert 19.05.2020

Utsatt frist for innsending av årsmelding og regnskap fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn er 15. mai 2020

Fast frist for å sende inn regnskap og årsmelding er 10. april. På grunn av det pågående koronautbruddet besluttet Barne- og familiedepartementet 16. mars 2020 å forlenge fristen til 15. mai 2020. Fristen forlenges ikke ytterligere.


Publisert 29.04.2020

Digitale årsmøter i trossamfunn

Det har vært henvendelser angående digitale årsmøter og eventuelle godkjenninger av disse.


Publisert 08.04.2020

Utlysning: Tilskudd til private kirkebygg

I statsbudsjettet for 2020 har Stortinget vedtatt en bevilgning på 5,1 mill. kroner til tilskuddsordningen Tilskudd til private kirkebygg, jf. kap 881, post 75.


Publisert 16.03.2020

Forlenget frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019

På grunn av det pågående koronautbruddet er den nye fristen satt til 15. mai 2020.


Publisert 10.01.2020

Tilskudd til trossamfunn

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke må kreve tilskudd innen 1. mars. Kravet leveres til Statsforvalteren.


Publisert 20.11.2019

Anmodning om at trossamfunn gir e-postadressen sin til Statsforvalteren

Vi ber om at trossamfunn som ønsker å motta en påminnelse om kravfristen i 2020, gir sin e-postadresse til Statsforvalteren innen utgangen av 2019.


Publisert 20.11.2019

Informasjon til vigslere - endring på prøvingsattesten 7. oktober

Skatteetaten endrar på prøvingsattesten

Frå og med 8. oktober 2019 vil ikkje lenger prøvingsattesten innehalde informasjon om kva som blir namnet til ektefolket etter vigsel.


Publisert 02.09.2019

Ny frist for å sende inn korrigert oversikt i 2019

Forlenget frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn korrigert medlemsoversikt i 2019.