Flere kommuner i Vestfold og Telemark får tilskudd til pandemioppfølging for barn og unge

Barn med skolesekker som løper, sort/hvitt
Foto: Jan Djenner.

I Vestfold og Telemark er det fylkeskommunen, Sandefjord, Tønsberg, Skien og Holmestrand kommuner som får tilskudd.

Publisert 26.08.2022

Fylkeskommunene og de 42 kommunene som ble hardest rammet av smitteverntiltak under pandemien, får til sammen 75 millioner til ekstra støtte og oppfølging av barn og unge.

Flere rapporter har vist at pandemien har ført til mer ensomhet, mangel på faglig og sosialt fellesskap og dårligere psykisk helse blant barn og unge. Undersøkelser viser også at ungdommene i områder som har hatt de strengeste smitteverntiltakene over tid har blitt hardere rammet enn ungdom andre steder i landet.  

– Pandemien har bidratt til å forsterke eksisterende forskjeller i skolen, og de sårbare elevene ble rammet hardest. Samtidig vet vi at ulike elever trenger ulike tiltak. Derfor er det viktig at kommunene lytter til dem som er tettest på og ser behovene lokalt, og bruker sitt handlingsrom til å finne gode løsninger og tiltak, sier Brenna.

Tilskuddet er fordelt etter to tildelingskriterier, det vil si relativt smittetrykk og absolutt smittenivå, som begge må være oppfylt for å få tilskudd. Grenseverdien for relativt smittetrykk, som vil si smittede per 100 000 innbyggere i kommunen ble satt til 25 000. Grenseverdien for det absolutte smittenivået, som vil si faktisk smittede i kommunen, ble satt til 5000. Beregningen er gjort på tall hentet fra Folkehelseinstituttet. Kommuner som ikke oppfylte smittekravene kvalifiserte ikke for tilskudd. 

Kommuner som får tilskudd Beløp
Sandefjord 1 220 089
Tønsberg 1 075 714
Skien 1 033 287
Holmestrand 498 703
Vestfold og Telemark fylkeskommune 949 524

Bevilgningen på 75 millioner kroner kommer i tillegg til 216 millioner kroner som er bevilget til tiltak mot tapt faglig og sosial læring.

For mer informasjon se regjeringen.no.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner