NY BARNEVERNSLOV!

1. januar 2023 trer ny barnevernslov i kraft. Hovedmålet med den nye loven er å øke rettssikkerheten for familiene som mottar hjelp fra barnevernet, og gi enda flere barn en trygg oppvekst.

Publisert 07.12.2022

Videre er målene med ny lov:

  • Moderniseringer i forhold til samfunnsendringer (nye familiemønster og et flerkulturelt Norge)
  • Enklere språk og struktur i hele loven
  • Sette barnas behov i sentrum
  • Bidra til økt forebygging og tidlig innsats

Statsforvalterne i hele landet har samarbeidet og engasjert advokat Leif Oscar Olsen til å lage 8 opplæringsvideoer til ny barnevernslov. Det er ikke en full gjennomgang av den nye loven, men det som i første runde er vurdert å være de viktigste kapitlene/bestemmelsene for dere som arbeider i barneverntjenestene.

Målgruppe: Barnevernsansatte, ledere, kommunedirektører – alle som jobber med barnevern!

Når: Når som helst! Opplæringsvideoene ligger i opptak og kan sees/brukes når som helst.

Hvordan bruke opplæringen: Videoene kan sees av den enkelte, eller en hel tjeneste kan sette seg sammen å se opplæringen. Noen av sekvensene/kapitlene har refleksjonsoppgaver til slutt, og som er fine å arbeide med sammen.

Foredragene:

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.