Hasvik kommune - tilsyn etter opplæringsloven

Dato:
27. september 2023 - 28. september 2023
Sted:
Breivikbotn
Kommune:
Hasvik
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Kommune og skole

Vi skal føre tilsyn med Hasvik kommune og Breivikbotn skole. Tema for tilsynet er kommunens arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø

Publisert 24.08.2023

Gjennom tilsynet kontrollerer vi om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder pliktene varsel, undersøkelser og tiltak i opplæringsloven kapittel 9 A og kommunelovens bestemmelse om internkontroll i § 25-1. Det er resultatet av kommunens internkontroll, om elevene har et trygt og godt skolemiljø, som er det sentrale i tilsynet.

Dato:
27. september 2023 - 28. september 2023
Sted:
Breivikbotn
Kommune:
Hasvik
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Kommune og skole

Kontaktpersoner