Sørreisa kommune - tilsyn etter barnehageloven

Dato:
3. mai 2023 08.30 - 16.00
Sted:
Sørreisa
Kommune:
Sørreisa kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Sørreisa kommune

Vi har varslet tilsyn med Sørreisa kommune som barnehagemyndighet. 

Publisert 08.03.2023

Tema for tilsynet: 

Temaet for tilsynet er barnehagemyndighetens ansvar for å påse at barnehagene drives i samsvar med bestemmelsene i barnehageloven.

Under dette temaet kontrollerer vi:

 

1. Risikovurderinger, jf. barnehageloven § 10

 

2. Veiledning, jf. barnehageloven § 10

 

3. Gjennomføring av tilsyn, jf. barnehageloven § 10

Dato:
3. mai 2023 08.30 - 16.00
Sted:
Sørreisa
Kommune:
Sørreisa kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Sørreisa kommune

Kontakt person: