Nordreisa kommune og Storslett skole – tilsyn etter opplæringsloven og kommuneloven

Dato:
25. oktober 2022 09.00 - 26. oktober 2022 15.59
Sted:
Storslett skole
Kommune:
Nordreisa
Ansvarlig:
Oppvekst og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Nordreisa kommune og Storslett skole

Vi har varslet tilsyn med Nordreisa kommune og Storslett skole.

Publisert 15.09.2022

Tema for tilsynet er om kommunen sikrer at skoleeier og Storslett skole oppfyller aktivitetsplikten etter opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5 jf. kommuneloven § 25-1 (kommunens internkontroll).

 

Vårt åpningsbrev av tilsynet er publisert på denne siden.

Dato:
25. oktober 2022 09.00 - 26. oktober 2022 15.59
Sted:
Storslett skole
Kommune:
Nordreisa
Ansvarlig:
Oppvekst og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Nordreisa kommune og Storslett skole

Kontaktpersoner

Dokumenter