Hammerfest kommune - tilsyn etter barnehageloven

Dato:
19. mai 2022 08.00 - 16.00
Sted:
Hammerfest
Kommune:
Hammerfest
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten

Vi har varslet tilsyn med Hammerfest kommune som barnehagemyndighet.

Publisert 20.04.2022

Tema for tilsynet er barnehagemyndighetens ansvar for å påse at barnehagene drives etter barnehageloven.

Under dette temaet kontrollerer vi:

  1. Risikovurderinger, jf. barnehageloven § 10
  2. Veiledning, jf. barnehageloven § 10
  3. Gjennomføring av tilsyn, jf. barnehageloven § 10
Dato:
19. mai 2022 08.00 - 16.00
Sted:
Hammerfest
Kommune:
Hammerfest
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten