Nordkapp kommune - tilsyn etter barnehageloven

Dato:
9. februar 2022 08.00 - 15.30
Sted:
Honningsvåg
Kommune:
Nordkapp
Ansvarlig:
Liv Hanne Huru
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten

Vi har varslet tilsyn med Nordkapp kommune som barnehagemyndighet.

Publisert 20.12.2021

Tema for tilsynet er barnehagemyndighetens ansvar for å påse at barnehagene drives etter barnehageloven.

Under dette temaet kontrollerer vi:

  1. Risikovurderinger, jf. barnehageloven § 10
  2. Veiledning, jf. barnehageloven § 10
  3. Gjennomføring av tilsyn, jf. barnehageloven § 10
Dato:
9. februar 2022 08.00 - 15.30
Sted:
Honningsvåg
Kommune:
Nordkapp
Ansvarlig:
Liv Hanne Huru
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten