Kåfjord kommune - tilsyn etter opplæringsloven og kommuneloven

Statsforvalteren åpnet tilsyn med Kåfjord kommunen i brev av 19.8.2021. Kommunen ble pålagt å levere dokumentasjon til Statsforvalteren. Dokumentasjonen er mottatt og tilsynet er gjennomført. Nå foreligger endelig tilsynsrapport. Denne finner man på denne siden under overskriften "Dokumenter".

Tema for tilsynet er om kommunen gjennom sin internkontroll sikrer at skolen og skoleeier oppfyller plikten til å varsle og undersøke saker der det er mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø eller blir krenket av en som arbeider på skolen, jf. opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5, jf. kommuneloven § 25-1.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.02.2022