Gamvik kommune - tilsyn etter barnehageloven § 37

Dato:
2. juni 2021 08.00 - 2. september 2021 15.59
Sted:
Skriftlig tilsyn
Kommune:
Gamvik kommune
Ansvarlig:
Oppvekst - og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Gamvik kommune

Vi varsler tilsyn med Gamvik kommune etter  barnehageloven § 37

Publisert 11.06.2021

Tema for tilsynet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjoneevne.

Under temaet kontrollerer vi:

- om Gamvik kommune oppfyller regelverket når det gjelder retten barn under opplæringspliktig alder med nedsatt funksjonsevne har til et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud

Tilsynet er skriftlig

Dato:
2. juni 2021 08.00 - 2. september 2021 15.59
Sted:
Skriftlig tilsyn
Kommune:
Gamvik kommune
Ansvarlig:
Oppvekst - og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Gamvik kommune