Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Sør-Varanger kommune - tilsyn etter barnehageloven

Legg til i egen kalender
Dato:
3. mars 2021 09.00 - 16.00
Sted:
Kirkenes
Kommune:
Sør - Varanger
Ansvarlig:
Oppvekst - og barneversavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Sør-Varanger kommune

Vi har varslet tilsyn med Sør-Varanger kommune som barnehagemyndighet.

Publisert 01.02.2021

Tema for tilsynet er retten til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder. Under dette temaet kontrollerer vi:

   1. Om kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp, jf. barnehageloven § 35.

   2 .Om kommunen oppfyller retten til spesialpedagogisk hjelp, jf. barnehageloven § 31 fjerde ledd.

 

Legg til i egen kalender
Dato:
3. mars 2021 09.00 - 16.00
Sted:
Kirkenes
Kommune:
Sør - Varanger
Ansvarlig:
Oppvekst - og barneversavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Sør-Varanger kommune