Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilsyn med barneverntjenesten i Kautokeino kommune

Dato:
23. februar 2021 - 24. februar 2021
Sted:
Digitalt
Kommune:
Gouvdageainnu/Kautokeino
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Barneverntjenesten

Vi har varslet tilsyn med barneverntjenesten i Gouvdageainnu suohkan/Kautokeino kommune.

Publisert 17.02.2021

Tema for tilsynet er å undersøke om barneverntjenestens arbeid med undersøkelser er forsvarlig.

Tilsynet inngår i landsomfattende tilsyn initiert av Statens Helsetilsyn og vil bli gjennomført som en systemrevisjon. 

Dato:
23. februar 2021 - 24. februar 2021
Sted:
Digitalt
Kommune:
Gouvdageainnu/Kautokeino
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Barneverntjenesten