Situasjonen for helsetjenesten i nord er krevende

Helsetilbudet i Nord-Norge er særlig rammet av pilotstreiken i SAS, og Statens Helsetilsyn ble i ettermiddag informert om situasjonen av spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i nord, Helse Nord, og Statsforvalterene i Nordland og Troms og Finnmark.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.07.2022

I tida framover blir det en tett dialog mellom Statsforvalterene i nord og Statens Helsetilsyn. Rapportene vil være detaljerte og konkrete om hvordan situasjonen er og utvikler seg. Vi kommer også til å kalle inn til nye møter med Helsetilsynet ved behov.

  • Vi tok initiativ til dette for å forsikre oss om at helsetilsynet får all den informasjonen de trenger i sin dialog med helsemyndighetene. Det fikk vi inntrykk av at de nå har fått, sier statsforvalter i Troms og Finnmark Elisabeth Vik Aspaker.

Vanskelig logistikk 

Statsforvalterene ser alvorlig på situasjonen og at vi nå faktisk ikke har realistiske alternative transportmuligheter av pasienter og kritisk helsepersonell i nord.

Helsetjenestene har vært under et betydelig press over lang tid, situasjonen er svært krevende for helsetjenestene.

  • Vi opplever og ser at både spesialist- og kommunehelsetjenesten er opptatt av å finne løsninger som best mulig ivaretar pasientene i en svært krevende situasjon, sier Aspaker.