Nordic Response 2024

Soldat med uniform og våpen foran beltevogner
I mars starter øvelse Nordic Response, med om lag 20.000 soldater fra 14 land. Foto: Forsvaret.

I mars kommer tusenvis av soldater til Nord-Norge for å øve. Tyngdepunktet for øvelsen på landjorda er i Troms og Finnmark. 

Publisert 30.01.2024

Med Nordic Response 24 ønsker Norge og NATO å demonstrere vilje, evne og styrke til å forsvare sitt territorium – og med det å avskrekke en fiende fra å angripe.

Scenarioet for øvelsen er en artikkel 5-situasjon i Europa. Dette viser til det som gjerne kalles Atlanterhavspakten eller den nord-atlantiske traktat fra 1949 – som la grunnlaget for dannelsen av NATO.

Artikkel 5 i traktaten er helt sentral. Den sier blant annet at "partene er enige om at et væpnet angrep mot en eller flere av dem i Europa eller Nord-Amerika skal betraktes som et angrep mot dem alle". Mer om traktaten kan du lese på NATOs hjemmesider.

For publikum i Norge vil øvelsen være synlig fra Bjerkvik i sør, via Indre Troms og videre til Alta og Midt-Finnmark.

Totalt vil i overkant av 20.000 soldater fra 14 land delta.

Du finner utfyllende informasjon om øvelse i vedlagte dokumenter, på norsk, engelsk og samisk.

Forsvaret og sivilsamfunnet

Totalforsvaret er Norges samlede beredskapsressurser – militære og sivile. Konseptet innebærer en gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn i hele krisespekteret fra fred via sikkerhetspolitisk krise til krig. I en alvorlig krisesituasjon eller væpnet konflikt vil Forsvarets behov for sivil støtte i form av varer, tjenester, personell og tilgang til infrastruktur overstige ressursene Forsvaret har behov for til daglig.

Sentrale behov for Forsvaret vil være vei-, jernbane-, sjø- og lufttransport (med tilhørende infrastruktur) for forflytning av personell, materiell og forsyninger samt evakuering.

Tilgang på sivile helsetjenester, mer spesialiserte tjenester som vedlikeholds- og ingeniørtjenester, og flere mindre, men viktige «nisjekapasiteter» som for eksempel meteorologiske tjenester, vil være kritisk.

Det vil være behov for en rekke varer, hvor drivstofforsyning (flydrivstoff er en særlig utfordring) for å understøtte transporttjenester og Forsvarets operasjoner, er blant de viktigste.

Både sivile leverandører som understøtter Forsvaret, og til en viss grad Forsvaret selv, er dessuten avhengig av basistjenester som kraftforsyning og i økende grad sivil IKT-infrastruktur og –tjenester.

For DSB er NR24 en reell hendelse – ikke en øvelse. Det vil også være tilfellet for majoriteten av andre sivile aktører i Totalforsvaret.

Kontaktpersoner: 

Forsvarets Operative hovedkvarter:  
Pressevakt på
foh.info@mil.no eller 404 38 083.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:
presseansvarlig Morten Harangen 41293770,
prosjektleder Guro Hjortland Pedersen, 48132793