Kronprinsen besøker Tromsø

H.K.H. Kronprins Haakon ved sjøen med en fyrlykt i bakgrunnen
Kronprins Haakon kommer til Tromsø, og det er det mangfoldige livet i havet som er tema. Her fotografert på øya Steilene i Indre Oslofjord. Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff.

23.-24. april besøker H.K.H. Kronprins Haakon Tromsø. Både program med Tarevoktere, skolebesøk og foredrag på Framsenteret står på programmet.

Publisert 11.04.2024

Det er livet i havet som er gjennomgangstema for besøket.

Programmet i Tromsø innledes med et besøk hos Tarevoktere, som er en gruppe frivillige dykkere som arbeider med å gjenopprette tareskog blant annet ved å fjerne kråkeboller.

24. april skal Kronprinsen først møte elever på Kongsbakken videregående skole. Der blir det både samtale med elever og et foredrag fra Kronprinsen om internasjonal utvikling og fattigdomsbekjempelse.

Tredje del av programmet vil foregå på Framsenteret, som er et nordområdesenter for klima- og miljøforskning.

Der er Norsk Polarinstitutt vertskap, og byr på flere foredrag med livet i havet som gjennomgangstema.

  • Fjordene i Nord-Norge: bruk av ny teknologi i miljøovervåkninga
  • Barentshavet: Forvaltning av arter og langsiktig økosystemovervåkning
  • Nordlige Barentshavet: Forskningsprosjektet Arven etter Nansen; hva er lærdommen?
  • Polhavet: Havet endrer seg fra et hvitt, isdekket hav til et åpent blått hav. Hva vet vi nå og hva trenger vi å vite fremover?
  • Sørishavet: Langt unna, men likevel sentral – Hvordan endringer i Sørishavet påvirker oss i nord, og hvordan vet vi hva som skjer?

Både Polarinstituttet, Havforskningsinstituttet, UiT Norges arktiske universitet og Akvaplan Niva bidrar med foredrag.

Besøket i Tromsø avsluttes om ettermiddagen 24. april.

Til redaksjonene:

Journalister som vil dekke besøket må be om akkreditering ved å sende en e-post med navn, kontaktinfo og mediehus innen 19. april til:

jan.harald.tomassen@statsforvalteren.no

Et detaljert presseprogram vil bli distribuert senere.