Kommunene får 59 "koronamillioner"

Statsforvalteren i Troms og Finnmark fordeler til sammen 59 millioner kroner til kommunene i fylket. De skal dekke merutgifter i forbindelse med pandemien.

Publisert 02.12.2021

I høst ble skjønnsrammen i revidert nasjonalbudsjett økt med 1,5 milliarder kroner for å dekke utgifter til smittevern og TISK-strategi (testing, isolasjon, smittesporing og karantene).

Troms og Finnmark fikk tildelt 59 millioner kroner, blant annet på bakgrunn av det kommunene meldte inn om ekstrautgifter.

Endret bilde  

Smittesituasjonen det siste halvåret har endret seg. Mens enkelte kommuner i fylket hadde store smitteutbrudd i første halvår, ser vi nå at alle kommunene har hatt utbrudd i større eller mindre grad. Vi har derfor valgt å fordele pengene andre halvår på en måte som tar hensyn til alle kommunene.

Under ser dere tabellen over hvor mye penger de ulike kommunene har fått.

image3gwc.png

Kontaktpersoner