Fylkeslegen er bekymret for lav vaksinasjonsdekning

Fylkeslege Anne Grethe Olsen. Foto: Jan Harald Tomassen/Statsforvalteren i Troms og FInnmark

Fylkeslegen i Troms og Finnmark er bekymret for lav vaksinasjonsdekning mot influensa blant helsepersonell i Troms og Finnmark. Årets vaksinasjonsdekning ligger langt bak nasjonale anbefalinger, og er betydelig lavere enn de siste årene.

Publisert 02.12.2022

Kommunene oppfordres sterkt til å motivere ansatte, spesielt innen helsesektoren, å vaksinere seg mot influensa. Det forventes en større bølge av influensa i vinter enn det har vært de siste årene. I tillegg forventes det fortsatt en del koronasmitte som sirkulerer i samfunnet samtidig med andre luftveisinfeksjoner.

 

Enkelte kommuner melder allerede nå om økt korttidsfravær pga. luftveissymptomer både i barnehage/skole og helsesektoren, samt utfordringer i kapasitet og mangel av vikarer innen helsesektoren.

Vaksinasjon av personell kan påvirke sykefraværet i positiv retning, samt redusere smitte i helseinstitusjoner og minske vikarbehovet.

 

Kontaktpersoner