Meld inn kandidater til Dronning Sonjas skolepris

Vet du om en skole i Troms eller Finnmark som utmerker seg ved å fremme likeverd og inkludering? Vi trenger kandidater til Dronning Sonjas skolepris innen 1. august.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.05.2019

Søknaden skal beskrive:

  • arbeidet med elevene sitt skolemiljø 
  • arbeidet med inkludering og å høre til 
  • hvordan en arbeider med de gode relasjonene i skolen 
  • hvordan man arbeider med elevmedvirkning
  • samarbeidet mellom skole og hjem 
  • hvordan alle som arbeider på skolen samarbeider om likeverd, inkludering og likeverd

Likeverd betyr at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. 

Inkludering betyr at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.

Skolen som blir nominert eller søker, trenger likevel ikke være 'perfekt'!

 

Skolen må melde seg selv som kandidat

Alle grunn- og videregående skoler kan søke. Skolen selv, ved skoleledelsen, skriver søknaden i et eget skjema. Dere beskriver hvordan dere arbeider med kriteriene. Søknaden sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark som innstiller fylkets kandidat til den sentrale juryen.

Kandidatene kan være fra hele grunnopplæringen; grunnskolene og videregående skoler, friskoler og de statlige samiske videregående skolene. Det velges kun én vinner hvert år, og Utdanningsdirektoratet offentliggjør vinneren i oktober. 

 

Fristen er 1. august 2019

Frist for innsending til Fylkesmannen i Troms og Finnmark er 1. august 2019.

Søknadsskjema finner du her.

Dersom andre aktører mener de kjenner til en skole som burde søke, ber vi disse om å ta kontakt med Fylkesmannen i Troms og Finnmark, så vil vi ta kontakte skolen og oppfordre dem å søke.

 

Om prisen

Dronning Sonja tok initiativ til skoleprisen allerede i 2006. Hvert år tildeles prisen en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Både grunnskoler og videregående skoler har tidligere vunnet prisen.

Premien består av et kunstverk utformet av Dronning Sonja, et diplom og en pengepremie på 250 000 kroner som går direkte til vinnerskolen.

Nominasjon til prisen gjør skolene mer synlig i fylket, og gir dem anerkjennelse for arbeidet med inkludering og likeverd. Vi oppfordrer skoler som har søkt tidligere, til å søke på nytt.

Les mer om Dronning Sonjas skolepris her.

Kontaktpersoner