Vintermøte med bærekraft på agendaen

Foredragsholder i stort møterom med mange deltakere.
21.-22. februar er det igjen klart for årets møte med alle kommunene i Troms og Finnmark. Foto: Jan Harald Tomassen/Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

21. februar starter Statsforvalterens årlige møte med alle kommunene i Troms og Finnmark. I år er stikkordet bærekraft!

Publisert 14.02.2024

Hvordan skal vi skape gode, attraktive og velfungerende lokalsamfunn, og samtidig sørge for at vi ikke ødelegger for de som kommer etter oss? Og hva skal vi ta hensyn til? Vil kravet til å bevare natur stoppe all utvikling?

Sentrale spørsmål mange vil kjenne igjen fra daglige utfordringer. På årets Vintermøte, som starter i Alta 21. februar, vil disse temaene være sentrale.

Til å belyse ulike sider av disse problemstillingene kommer blant andre statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo fra Kommunal- og distriktsdepartementet for å redegjøre for nasjonale føringer.

Erik Plathe fra Asplan Viak skal snakke om "bærekraft og planlegging", mens fylkesdirektør Kristin Røymo skal snakke om bærekraft i NAV.

Priseutdeling og barns rettigheter

Tradisjonen tro skal det også deles ut pris til årets Fyrtårnkommune, og så blir det oppmerksomhet på barns rettigheter i et bærerkaftpersektiv. 

Programmet vil og handle om aldersvennlige samfunn og økonomisk bærekraft.

Og et tema som opptar mange kommuner, nemlig arealplanlegging og arealkonflikter skal og vies oppmerksomhet, blant annet med innlegg om vindkraft fra NVE og reindrift fra Sametinget.

Vintermøtets andre dag vil i tillegg til å by på en "Statsforvalterens spørretime", der kommunene kan lufte sine utfordringer også handle om hvordan man kan og bør samarbeide i framtida for å sikre kommunale tjenester. Geir Vinsand fra NIVI Analyse vil skissere noen tanker om utviklingstrekk og framtidige muligheter.