Forsinket behandling av erstatning av rein

Flytting av reinsdyr i Gåebrien sitje
Foto: Risten-Marja Inga.

På grunn av lav bemanning og sykdomsfravær er vi dessverre forsinket med erstatningsbehandlingen i år.

Publisert 15.09.2023

Statsforvalteren i Troms og Finnmark starter behandlingen av søknader om erstatning 2. oktober. Vi gjør det vi kan for å bli ferdig innen 31. oktober.

Siidaandeler som ikke har fått MOR godkjent innen utgangen av august, eller av andre årsaker ikke er kommet med, vil få behandlet sine søknader senere.

Vedtakene om erstatning vil bli sendt ut i perioden 2. - 31. oktober. Vi ber derfor søkere om å vente til etter 31. oktober med å etterlyse sin erstatningsbehandling. Skulle være andre forhold knyttet til erstatningen, ber vi om at dere sender e-post med siidaandelskode som referanse til vårt postmottak.

Dersom det blir større forsinkelser, vil vi oppdatere om dette på våre nettsider.