24.000 døde fugler rapportert

Mannskaper fra Vadsø kommune samler døde fugler
Storelva i Vadsø hadde den største forekomsten av døde krykkjer. Her ble over halvparten av alle døde krykkjer funnet. Foto: Jan Harald Tomassen / Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Den ukentlige rapporteringen av døde krykkjer er nå avsluttet. 24.594 døde fugler ble rapportert fra kommunene i Troms og Finnmark.

Publisert 28.08.2023

De første meldingene om døde fugler kom fra Harstad 26. mai, men det var ikke før et par måneder senere at omfanget økte dramatisk, og spesielt i Vadsø.

For å bistå og kunne koordinere innsatsen til alle som var involvert økte Statsforvalteren i Troms og Finnmark beredskapsnivået i en 14-dagers periode. 

For å redusere risikoen for spredning innførte forøvrig Miljødirektoratet ferdselsforbud i flere verneområder, og Mattilsynet opprettet informasjonsside for å svare på publikums mange spørsmål om hvordan døde fugler skulle håndteres.

Kommunene ble oppfordret til å melde inn funn av døde fulger, og denne rutinen er nå avsluttet.

Statistikken viser at det totalt ble rapportert inn 24.594 døde fugler. Aller mest i Vadsø, men det kom rapporter fra store deler av kysten i Troms og Finnmark.