Dette bør du vite om fugleinfluensa

Innsamling av døde krykker i Vadsø
Fugleinfluensa dukker opp stadig flere steder langs kysten i nord. Foto: Jan Harald Tomassen / Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Tusenvis av døde fugler er plukket opp langs strendene i Øst-Finnmark. Også lenger vest og sør dukker det opp tilfeller av fugleinfluensa. Her får du gode råd for håndtering av døde fugler - og hvem du skal ta kontakt med!

Publisert 19.07.2023

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Dette gjelder også i områder der det er funnet døde fugler og det er påvist fugleinfluensa hos villfugl.

Les mer om dette: Råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker (fhi.no)

Kommunene kan ta kontakt med Mattilsynet direktet på telefon 22 40 00 00 med spørsmål om fugleinfluensa. Når det gjelder mediehenvendelser/kommunikasjon kan de kontakte pressevakt på 469 12 910.

Råd til befolkningen om fugleinfluensa

Informasjon om det pågående utbruddet i Finnmark finner du på Mattilsynets hjemmesider: Fugleinfluensa på ville fugler i Finnmark (mattilsynet.no)

Mattilsynet har også opprettet en egen informasjonsside med svar på vanlige spørsmål fra innbyggerne. Denne siden finner du her: Svar til innbyggere om fugleinfluensa (mattilsynet.no)

Myndighetene samarbeider om håndteringen

Mattilsynet har det overordnede ansvaret for å iverksette tiltak i de hardest rammede områdene. Statsforvalteren understøtter dette arbeidet, og har ansvar for samordning på regionalt nivå. Statsforvalteren er også kontaktledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. 

Kilde: Mattilsynet.no

Om sykdommen

Fugleinfluensa (aviær influensa) forårsakes av influensavirus A og er en smittsom virussykdom hos fugler som også kan smitte til andre dyrearter.

Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad. Det er vanlig å gruppere sykdommen i en alvorlig form (høypatogen fugleinfluensa, HPAI) og en mindre alvorlig form (lavpatogen fugleinfluensa, LPAI). Ordet høypatogen betyr at viruset er sterkt sykdomsfremkallende. Hos fjørfe kan den alvorlige formen føre til en dødelighet nær 100 prosent.

Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Les mer her.