Revidert nasjonalbudsjett for 2023 og Kommuneproposisjonen for 2024

Regjeringen  la fram revidert nasjonalbudsjett for 2023 og kommuneproposisjonen for 2024 den 11. mai. Skatteinngangen i kommunene øker utover det som var anslått i Nasjonalbudsjettet, men lønns- og prisveksten ventes å øke fra 3,7 prosent til 5,2 prosent. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.05.2023

Statsforvalteren har oppsummert det viktigste fra Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen i et brev som er sendt til kommunene. Brevet kan leses her.