Revidert nasjonalbudsjett for 2023 og Kommuneproposisjonen for 2024

Regjeringen  la fram revidert nasjonalbudsjett for 2023 og kommuneproposisjonen for 2024 den 11. mai. Skatteinngangen i kommunene øker utover det som var anslått i Nasjonalbudsjettet, men lønns- og prisveksten ventes å øke fra 3,7 prosent til 5,2 prosent. 

Publisert 16.05.2023

Statsforvalteren har oppsummert det viktigste fra Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen i et brev som er sendt til kommunene. Brevet kan leses her.