Krigen i Ukraina

Krigen i Ukraina påvirker også Norge på en rekke områder.

Urolige tider fører til mange spørsmål. Her har vi samlet noen av de mest sentrale kildene til oppdatert informasjon om den spente situasjonen i Europa, og hvordan det kan påvirke oss på ulike måter. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.03.2022, Sist endret 08.04.2022

Hva betyr det for oss at det er fire atomkraftverk i et krigsramma Ukraina? Og bør alle skaffe jodtabletter? 

Det er direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som følger situasjonen og som fortløpende vurderer ulike scenerier for hva som kan skje dersom et av Ukrainas atomanlegg skulle bli utsatt for en hendelse.

En fortløpende vurdering kan du lese på DSA sine sider om Ukraina.

Regionalt kriseutvalg

Statsforvalterne i landet er dette utvalgets regionale ledd, og følger naturlig nok også situasjonen i Ukraina.

Beredskapsdirektør Ronny Schjeldrup hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark forklarer:

- Som Kriseutvalget for atomberedskaps sitt regionale ledd følger Statsforvalteren også situasjonen i Ukraina og har kontakt med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Vi vil ved behov påse at nødvendige tiltak blir iverksatt dersom nasjonale myndigheter ber oss om dette.

Nyttige lenker

Men det er mer enn bare forholdene rundt landets atomkraftverk som kan påvirke oss i Norge. Sanksjoner, flyktninger og økte priser på mat og bensin, spørsmål om tilfluktsrom og andre mulige trusler som kan berøre samfunnet er alle aktuelle temaer. 

Her finner du siste nytt fra regjeringen om krisen i Ukraina:

Direktoratet for atomberedskap og strålevern har laget en egen side med vurderinger knytta til mulige hendelser med atomkraftverk i Ukraina.

Det anbefales at alle under 40 år, gravide og ammende samt alle som har barn som bor hjemme har jodtabletter liggende. Disse skal imidlertid bare tas etter råd fra myndighetene.

Du kan lese mer om jodtabletter ved ulykker her.

Flyktninger

Vil krigen i Ukraina føre til en strøm av flyktninger? Og hvilket apparat er klar til å handtere det?

Les hva Utlendingsdirektoratet sier her:

Sivilforsvaret har viktige oppgaver med å sikre innbyggerne i ulike situasjoner. 

Å ha en digital beredskap og å være årvåken på nett er viktig, både for virksomheter og privatpersoner. Gode råd og anbefalinger kan du finne hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Politiet har også en rolle i denne situasjonen. Les mer om den her og under denne lenken finner du mer om ankomst av ukrainske borgere. 

Integrerings- og mangfoldsirektoratet har og sin egen side om bosetting av flyktninger

Du finner forøvrig mer informasjon om flyktninger og asylsøkere her.

Hos Helsedirektoratet finner du informasjon om helsetjenester og utfordringer knytta til ankomst av flyktninger.

Hos Mattilsynet kan du finne relevant informasjon om import og eksport av matvarer, kjæledyr som kommer med flyktninger og hvilken rolle Mattilsynet har i beredskapssammenheng.

Spørsmål og svar om hvordan det norske Forsvaret påvirkes av krigen finner du på Forsvarets egne temasider.

Statsforvalterens rolle

Statsforvalteren er det regionale leddet for det sentrale kriseutvalget for atomberedskap. Gjennom tilrettelegging og veiledning skal Statsforvalteren medvirke til at regionale og lokale etater har nødvendige planer som del av samordnet atomberedskapsplanverk. I forbindelse med en atomhendelse skal Statsforvalteren sørge for koordinering og bidra til iverksettelse av samordnende tiltak regionalt og lokalt.